Vertimų kainos

Vertimo kainą galime įvertinti tik matydami tekstą. Atsiųskite el. paštu ir pasakysime tikslią kainą.

Nepamirškite nurodyti:

  • Verčiamų kalbų kombinacijos.
  • Vertimo laikotarpio.
  • Rekvizitų susisiekimui.

Vertimų tvirtinimų kainos

Biuro antspaudo patvirtinimas Notarinis patvirtinimas Dokumento patvirtinimas Apostile
1,50 EUR už dokumentą 3 EUR už dokumentą 25 EUR už Apostilę