Vertimų tvirtinimai – tai vertime esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Vertimų tvirtinimo būdai:

Vertimo tvirtinimas biuro antspaudu – išverstas dokumentas surišamas su originalu (arba kopija) ir patvirtinamas vertėjo parašu bei biuro antspaudu. Tai yra patvirtinimas, kad vertimo biuras prisiima už atsakomybę už atliktą vertimą.

Notarinis vertimo tvirtinimas – išverstas dokumentas surišamas su originalu (arba kopija) ir patvirtinamas vertėjo parašu bei biuro antspaudu. Tuomet dokumentus tvirtina notaras. Notaras patvirtina vertėjo parašą ir dokumento kopiją. Norint atlikti notarinį vertimo tvirtinimą, pateikiant dokumentus būtini jų originalai.

Dokumento apostilizacija arba apostilė – dokumento tvirtinimas pažyma – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma.